vienetas

vienetas
2 víenetas sm. (1) J, Š, Rtr, NdŽ, FrnŽ, PolŽ165, FzŽ388; ŽŪŽ65 1. skaitmuo 1: Prisirašyk víenetą po kablelio 1. Vienetu žymimas ilgesnis skiemuo, dvejetu trumpesnis KlbXXXIV(1)15. ^ Nulis be vieneto yra niekas, o maišas be ubago – potencialus lobis J.Mik. 2. ppr. pl. mat. daugiaženklių skaičių klasė, paskutinis skaitmuo daugiaženkliame skaičiuje: Dedant daugiaženklius skaičius, víenetus reikia dėti su víenetais, dešimtis su dešimtimis . Šimtą sumažinę penkiais vienetais, gausime devyniasdešimt penkis J.Jabl. Padauginti atkarpą iš bet kurio skaičiaus reiškia tą atkarpą paimti dėmeniu tiek kartų, kiek yra duotajame skaičiuje vienetų . 3. žinių vertinimo pažymys pagal penkių balų sistemą, labai blogai: Parašyti víenetą iš algebros . Vaikeli mano, víenetu, dvejetu (vienetùkais, dvejetukais) netoli tenuvažiuosi J.Jabl. 4. Z. Žem, , matas; dydis, kuriuo matuojami kiti tos pat rūšies dydžiai: Mylia kaip kelio ilgio vienetas vartotas sen. Romoje LEXVIII462. Šviesos srautas matuojamas specialiais vienetais – liumenais . Talpumo vienetas yra faradas . Energiją matuoti galima šiluminiais vienetais – kalorijomis . Informacijos kiekio vienetas SkŽ62. Darbo matavimo vienetas yra džaulis . Tas pats dydis gali būti matuojamas skirtingais vienetais . Darbo našumas yra atlikto darbo kiekis per laiko vienetą . Pašarinis vienetas sp. 5. PolŽ1316 vienas atskiras daiktas, objektas iš daugelio panašių: Vienas dalykas sudaro víenetą daugio atžvilgiu FT. Puodžiai produkciją skaičiuodavo vienetais, poromis, kapomis ir šimtais . Per ekspediciją tespėta užrašyti 200 vienetų dainų . 6. A.Sal darni vienovė, visetas: Frazeologizmuose atskiri žodžiai neturi savarankiškos reikšmės, jie susilieja į vieną semantiškai neskaidomą vienetą KlbXXXVII(1)35. Nervai jungia organus į organizmą kaip vienetą V.Laš. 7. E, SkŽ62 vientisa, apibrėžta tam tikros sistemos dalis: Deltuvos žemė iki Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susidarymo buvo atskiras teritorinis, administracinis ir karinis vienetas MLTEI386. Eiguva – eigulio prižiūrimoji miško dalis, miškų apsaugos vienetas LEV393. Pagrindinį visuomeninį vienetą akmens amžiuje sudarė giminė . Pagrindinis artikuliuojamos kalbos vienetas yra ne garsas, o skiemuo . Sakinys traktuotinas kaip baigtinis ritmo vienetas LKXVI52. Pulkas yra didžiausias pėstininkų vienetas . 8. individas, atskira asmenybė, individualybė: Subrendo mūsų rašytojos pažiūros į pasaulį ir į gyvenimą, į vieneto reikšmę, vaidmenį ir pareigas visuomenės atžvilgiu . Prūsų Lietuvoje žmonių švietimo darbas yra tuo metu tiktai kelių įžymesnių vienetų rankose M.Birž. | Beprasmis muštras, nesibaigiantys pratimai ir geležinė drausmė darė iš manęs pilką vienetą, neturintį jokių dvasinių poreikių .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Nedimensinių dydžių matavimo vienetas. atitikmenys: angl. one vok. Eins, f rus. единица, f pranc. un, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vienetas — víenetas dkt. Parašýti víenetą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vienetas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. unit vok. Einheit, f rus. единица, f pranc. unité, f …   Automatikos terminų žodynas

  • vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Objektas, naudojamas kitiems vienalyčiams objektams matuoti. atitikmenys: angl. unit vok. Einheit, f rus. единица, f pranc. unité, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Savarankiška tiriamosios visumos dalis. atitikmenys: angl. unit vok. Einheit, f rus. единица, f pranc. unité, f …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vienetas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skaitmuo, reiškiantis skaičių 1. atitikmenys: angl. one vok. Eins, f rus. единица, f pranc. un, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • vienetas — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. unit vok. Einheit, f rus. единица, f pranc. unité, f; unité de mesure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • vienetas — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Vienas atskiras daiktas arba objektas tarp daugelio panašių. atitikmenys: angl. unit pranc. unité, f …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • vienetas pagal veiklos rūšį — statusas Aprobuotas sritis pramonės statistika apibrėžtis Vienos rūšies ekonominę veiklą vykdantis vienetas arba jo dalis. atitikmenys: angl. kind of activity unit vok. fachliche Einheit, f rus. единица вида деятельности pranc. unité d activité… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vienetas pagal vietą — statusas Aprobuotas sritis pramonės statistika apibrėžtis Administraciškai ar geografiškai apibrėžtoje vietoje esantis klasifikuojamas institucinis vienetas arba jo dalis (pvz., dirbtuvė, cechas, fabrikas, sandėlis, įstaiga), kur vykdoma… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”